|

Mộc – Tiếng Việt online cho trẻ em ở nước ngoài tuyển dụng giáo viên

Mô tả công việc Giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em ở người nước ngoài Giảng dạy các lớp học tiếng Việt online do trung tâm sắp xếp. Có giáo án được thiết kế sẵn. Được đào tạo phương pháp dạy tiếng Việt tiên tiến, hiện đại Các nội dung cụ thể sẽ trao…