Các Khoá Học Của
Mộc Tiếng Việt

Khoá Học Giao Tiếp Tiếng Việt Miễn Phí

I. ĐỐI TƯỢNG

Khóa học được thiết kế riêng dành cho các bạn từ 3-4 tuổi với mục tiêu:

II. THỜI GIAN

Các buổi học diễn ra với thời lượng 30 phút 1 buổi/tuần. Khóa học kéo dài trong 6 tháng. Hình thức học Online. 

III. LỘ TRÌNH HỌC

Thông Tin Khoá Học

Đăng Ký Tư Vấn