Tài Liệu Tiếng Việt

Tài liệu học Tiếng Việt
Hoàn toàn miễn phí

Tài liệu tổng hợp phục vụ cho việc học Tiếng Việt của con. Ba mẹ có thể tải xuống về tham khảo để giúp con học Tiếng Việt cho tốt. Link Google drive

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt

SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1
SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2

2. Bảng chữ cái Tiếng Việt
File pdf

3. Tập viết Tiếng Việt
File pdf

4. Thẻ chữ Tiếng Việt
File ảnh jpg

5. Kể chuyện và hát ru cho bé
File mp3

6. Slide học Tiếng Việt
File powerpoint