Các Khoá Học Của
Mộc Tiếng Việt

Khoá Học Âm Vần Tiếng Việt

I. ĐỐI TƯỢNG

Khóa học được thiết kế riêng dành cho các bạn từ 6-18 tuổi.

Khóa học cơ bản nhất tập trung vào kỹ năng đọc và viết, khóa học phát triển dựa trên chương trình học lớp 1 cấp tiểu học ở Việt Nam. Khóa học với mục đích

Khóa học giúp gì cho bạn:

II. THỜI GIAN

Các buổi học diễn ra với thời lượng 50 phút 2 buổi/tuần. Hình thức học Online. 

Thông Tin Khoá Học

Đăng Ký Tư Vấn