Các Khoá Học Của
Mộc Tiếng Việt

Khoá Học Âm Vần Tiếng Việt

1.Đối tượng

Dành cho trẻ từ 6-18 tuổi.

2.Nội dung khóa học

Khóa học cơ bản nhất tập trung vào kỹ năng đọc và viết, khóa học phát triển dựa trên chương trình học lớp 1 cấp tiểu học ở Việt Nam. Khóa học với mục đích:

✅Nhận biết và đọc đúng các âm vần trong Tiếng Việt

✅Được học cách nhận biết suy đoán học cách đọc như thế nào cho đúng.

✅Viết đúng các chữ cái và chữ ghi âm tiếng, từ có chứa âm đã học.

✅Phát triển ngôn ngữ nói dựa trên chủ điểm: giới thiệu làm quen, cảm ơn, xin lỗi, bảo vệ môi trường…

 

Thông Tin Khoá Học

Đăng Ký Tư Vấn