Khóa học học
Tiếng việt âm vần

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Độ tuổi từ 6 – 18 tuổi là độ tuổi mà các bạn nhỏ đã bắt đầu kể những câu chuyện dài, rõ ràng cho cha mẹ nghe. Đôi khi là những thành tích trên lớp, có thể là mối quan hệ với bạn bè hoặc những lo lắng trong học tập. Nhưng sẽ thật buồn nếu chỉ vì vốn từ tiếng việt chưa đủ khiến cho những điều tưởng như đơn giản đó trở nên khó khăn. 

Khóa học cơ bản nhất tập trung vào kỹ năng đọc và viết, khóa học phát triển dựa trên chương trình học lớp 1 cấp tiểu học ở Việt Nam. Khóa học với mục đích

II. ĐỐI TƯỢNG

Khóa học phù hợp với các bạn đã giao tiếp, nghe hiểu tốt tiếng Việt, mong muốn tăng khả năng đọc hiểu và viết tiếng Việt

Khóa học được thiết kế riêng dành cho các bạn từ 6-18 tuổi, giúp cho bạn:

III. THỜI GIAN

Các buổi học diễn ra với thời lượng 50 phút 2 buổi/tuần. Hình thức học Online. 

IV. LỘ TRÌNH HỌC

Tuyển sinh và khai giảng liên tục, thường là lớp 1-1 có thể do giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên song ngữ dạy. 
KHÓA HỌC
LINK ĐĂNG KÝ
ĐỐI TƯỢNG
QUỐC GIA
THỜI LƯỢNG
LỊCH HỌC
Khóa Âm vần F32 - Lớp nhóm
6 - 18 tuổi
Pháp
48 buổi
03/06/24
Khóa Âm vần US48 - Lớp 1&1
6 - 18 tuổi
Mỹ
60 buổi
04/06/24
Khóa Âm vần US41 - Lớp nhóm
6 - 18 tuổi
Mỹ
96 buổi
04/06/24
Khóa Âm vần AS42 - Lớp 1&1
6 - 18 tuổi
Australia
40 buổi
06/06/24
Khóa Âm vần N26 - Lớp 1&1
6 - 18 tuổi
New Zealand
40 buổi
08/06/24
Khóa Âm vần US49 - Lớp 1&1
6 - 18 tuổi
Mỹ
20 buổi
09/06/24
Khóa Âm vần N29 - Lớp nhóm
6 - 18 tuổi
New Zealand
96 buổi
10/06/24
Khóa Âm vần F33
6 - 18 tuổi
Pháp
40 buổi
10/06/24

Thông Tin Khoá Học

Đăng Ký Tư Vấn

    CÁC KHÓA HỌC KHÁC