Khóa học cơ bản âm vần Tiếng Việt

1.Đối tượng
Dành cho trẻ từ 6-18 tuổi.
2.Nội dung khóa học
Khóa học cơ bản nhất tập trung vào kỹ năng đọc và viết, khóa học phát triển dựa trên chương trình học lớp 1 cấp tiểu học ở Việt Nam. Khóa học với mục đích:

✅Nhận biết và đọc đúng các âm vần trong Tiếng Việt

✅Được học cách nhận biết suy đoán học cách đọc như thế nào cho đúng.

✅Viết đúng các chữ cái và chữ ghi âm tiếng, từ có chứa âm đã học.

✅Phát triển ngôn ngữ nói dựa trên chủ điểm: giới thiệu làm quen, cảm ơn, xin lỗi, bảo vệ môi trường…
Khóa âm vần Tiếng Việt

  • THỜI LƯỢNG: TUẦN 2 BUỔI, 50 PHÚT/BUỔI
  • HÌNH THỨC: ONLINE QUA ZOOM
  • CẤP ĐỘ: PHÁT TRIỂN
  • LỊCH HỌC: KHAI GIẢNG HÀNG TUẦN
  • HỌC PHÍ: LIÊN HỆ
  • QUY MÔ LỚP HỌC: 1 CÔ – 5 TRÒ.