CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I.Thu thập thông tin cá nhân
Mộc Tiếng Việt online sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ, email, nơi sinh sống, số điện thoại liên lạc.
Mộc Tiếng Việt online thu thập thông tin khách hàng để cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự
riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, Mộc Tiếng Việt online cam kết sẽ không bán, cho
thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác.
Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật. Khi đã là học viên, khách hàng sẽ được
thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Mộc Tiếng Việt online.

II. Sử dụng thông tin cá nhân
Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Mộc Tiếng Việt online mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết
thực nhất tới khách hàng. Mộc Tiếng Việt online tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao
đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác.
Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:
– Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
– Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Mộc Tiếng Việt online và thành
viên;
– Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách
hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
– Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng
hóa/dịch vụ của trung tâm. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;
– Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều
khoản hoạt động của trung tâm có ảnh hưởng đến Khách hàng;
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Mộc Tiếng Việt online khi thu thập dữ liệu thông
tin Khách hàng. Mộc Tiếng Việt online luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của
khách hàng;

III. Thời gian và địa chỉ lưu trữ thông tin
– Mộc Tiếng Việt online sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai
báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
– Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi bên Ban quản trị trung tâm, thông tin
của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có
yêu cầu.
– Địa chỉ lưu trữ thông tin
Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:
Công ty cổ phần MOC
Địa chỉ: 16 ngách 82 ngõ 150 đường Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: Hotline: 0982 688 226
Email: tiengvietonline.kids@gmail.com

IV. Phương thức/Cách thức để Khách Hàng sửa đổi thông tin cá nhân trên hệ thống dữ
liệu
Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình
bằng các cách sau đây:
+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa
thông tin cá nhân;
+ Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị trung tâm và yêu cầu
được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

V. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
V.1 Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng cá nhân
Mộc Tiếng Việt online cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:
– Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mộc Tiếng Việt online;
– Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các
thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
– Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào
khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ
điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
– Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị trung tâm có trách
nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự
cố xảy ra.

V.2 Chính sách bảo vệ thông tin thanh toán
Mộc Tiếng Việt online cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi
hoạt động thanh toán thực hiện tại trung tâm giao dịch thương mại điện tử Mộc Tiếng Việt online.
* Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo
tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán (Onepay) gồm:
• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao
thức SSL (Secure Sockets Layer).
• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) doTrustwave cung cấp.
• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được
xác thực.
• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định
của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
* Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Mộc Tiếng Việt online áp dụng với Khách hàng:
• Mộc Tiếng Việt online chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho
Mộc Tiếng Việt online. Mộc Tiếng Việt online không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật
thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp
phép.
• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác
lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Mộc Tiếng Việt online. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu
trữ và bảo mật.
• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Mộc Tiếng Việt online chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và
tên ngân hàng.

VI. Đối tượng chia sẻ thông tin
1. Mộc Tiếng Việt online có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc
làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch
cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.
2. Mộc Tiếng Việt online có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới nhóm các Công ty
nằm trong Mộc Tiếng Việt online để nghiên cứu và giới thiệu tới Khách
hàng những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân Khách hàng. Trong
trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, Mộc Tiếng Việt online hoàn toàn đồng ý
khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.
3. Mộc Tiếng Việt online có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư
cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Mộc Tiếng Việt online tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn
bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang
web của Mộc Tiếng Việt online về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá
nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin
cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.
5. Mộc Tiếng Việt online và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn
truy cập vào trang web. Cookies là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình
duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web
bất kì.
6. Mộc Tiếng Việt online sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để
theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi
không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được
thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ
và hiệu quả marketing.
Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập
tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà
cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về
click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang
web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

VII. Cơ chế giải quyết khi vi phạm cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng
Trong trường hợp Khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích
hoặc vi phạm các điều khoản đã quy định trong Quy chế này, Khách hàng gửi các yêu cầu khiếu
nại tới trang hotline của trung tâm :0982 688 226 kèm theo các thông tin, căn cứ chứng minh sự vi phạm
của trung tâm.
Ban quản trị trung tâm cam kết sẽ phản hồi các thông tin của Khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp
nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng để hai bên thống nhất đưa ra phương án giải quyết.

VIII. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty cổ phần MOC
Địa chỉ: 16 ngách 82 ngõ 150 đường Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: Hotline: 0982 688 226
Email: tiengvietonline.kids@gmail.com

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Mộc Tiếng Việt online có thể thay đổi. Nếu chúng tôi
quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại
hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra
lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay
đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về
Mộc Tiếng Việt online, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ
kịp thời.