Tài liệu học Tiếng Việt hoàn toàn miễn phí

Tài liệu tổng hợp phục vụ cho việc học Tiếng Việt của con. Ba mẹ có thể download về tham khảo để giúp con học Tiếng Việt cho tốt. Link google drive

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt
SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1
SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2

2. Bảng chữ cái Tiếng Việt
File pdf

3. Tập viết Tiếng Việt
File pdf

4. Thẻ chữ Tiếng Việt
File ảnh jpg

5. Kể chuyện và hát ru cho bé
File mp3

6. Slide học Tiếng Việt
File powerpoint